Bagi seorang trader trading plan sangat diperlukan untuk memperoleh hasil perdagangan yang konsisten. Tetapi banyak trader yang beranggapan bahawa trading plan boleh dibuat secara cepat dan serta-merta tetapi mengabaikannya.

Salah satu faktor kejayaan dalam forex dagangan adalah disiplin dan hanya dengan trading plan yang dibuat secara benar dan objektif seorang trader boleh berlatih untuk disiplin sesuai kaedah-kaedah yang telah ditetapkan dalam perancangannya. Dengan membuat trading plan, seorang trader telah bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri jika hasil dagangannya tidak seperti yang diharapkan dan boleh segera mengambil langkah yang terbaik pada akaun tradingnya tanpa ragu dan panik jika arah pergerakan harga pasaran bertentangan dengan ramalan.

Semakin anda memaksakan diri untuk masuk pasaran dengan analisa begitu banyak pembolehubah teknikal dan data fundamental yang ada di pasaran, semakin hasil account trading anda tidak konsisten. Hal itu merupakan halangan psikologi yang perlu diatasi oleh seorang peniaga. Kenyataan ini berkaitan langsung dengan konsep bahawa kesabaran dalam trading forex akan mendapat ganjaran dari pasaran. Bersabar menunggu isyarat pergerakan harga yang terbentuk pada pasaran akan meningkatkan bukan sahaja peluang berjaya trade kita, tetapi juga rasa percaya diri. Ini kerana jika kita trading dengan kaedah yang ketepatannya hanya boleh dipercayai seperti kaedah pergerakan harga maka secara semulajadi akan menguatkan kepercayaan diri kita. Rintangan psikologi lain yang perlu diatasi adalah rasa percaya diri yang berlebihan dan perasaan keghairahan setelah memperoleh hasil yang cukup konsisten dalam trading kita. Inilah yang membezakan antara seorang trader profesional dan seorang trader yang belum cukup jam terbangnya. Trader profesional selalu sanggup menjaga perasaannya dan sedar sepenuhnya bahawa emosi tidak seharusnya dilibatkan dalam urusan trading.

Cara yang terbaik agar kita tidak melibatkan emosi dalam aktiviti trading adalah dengan membuat sebuah trading plan yang muktamad dengan senario trading yang jelas mengenai apa saja yang akan diambil untuk setiap perubahan keadaan pasaran. Banyak trader yang tidak berusaha membuat trading plan kerana tidak tahu bagaimana harus memulakan, dan apa seharusnya isi dari sebuah trading plan itu. Sebenarnya trading plan yang baik bagi kita adalah yang boleh dengan mudah kita terapkan, sesuai dengan pengetahuan maksimum yang kita miliki tentang pasaran. Tidak perlu rumit dan susah. Yang paling penting adalah kita memerlukan diri kita sendiri untuk dengan sungguh-sungguh melaksanakannya dalam setiap kita akan entry.

Yang penting diperhatikan dalam membuat sebuah trading plan:

1. Tentukan strategi untuk entry. Muat cara atau teknik yang terbaik daripada pengalaman anda menggunakan pelbagai kaedah entry pada pelbagai keadaan pasaran. Misalnya anda memilih reversal pin bar pada keadaan pasaran trending (untuk strategi price action) dengan penunjuk penyokong moving average, maka yakinkan diri anda bahawa keadaan itu adalah yang paling baik dan tepat untuk entry pada keadaan pasaran trending jika dibandingkan dengan cara lain.

2. Tentukan risk / reward ratio. Senario risk management ini harus anda terapkan pada setiap posisi yang akan anda ambil. Pastikan anda telah faham benar mengenai position sizing yang adalah bahagian terpenting dalam menentukan risiko.

3. Tentukan position size sesuai dengan target stop loss. Position size boleh berubah-ubah sesuai dengan risiko stop loss per trade yang kita tentukan. Risiko per trade hendaknya ditentukan terlebih dahulu sebelum menentukan stop loss level.

4. Tentukan strategi exit atau take profit. Exit target seharusnya ditentukan juga sebelum entry, sesuai dengan ganjaran yang kita sepakati. Hendaknya tidak menentukan exit level pada saat trade sedang berlangsung, kerana emosi kita cenderung akan ikut terlibat ketika kita trading tanpa exit target. Kita akan lebih objektif saat belum dapat kedudukan.

5. Buat jurnal dan nota untuk penilaian. Sebaik-baiknya untuk setiap posisi yang telah ditutup, baik profit atau loss diberikan catatan untuk penilaian kualiti strategi dan plan yang telah kita buat  kemungkinan untuk kita memperbaiki di kemudian. Sebenarnya tidak ada kaedah yang pasti untuk membuat suatu trading plan tetapi untuk trader yang belum pernah cuba menggunakan trading plan boleh melaksanakan konsep diatas untuk memulakannya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *